سرماخوردگی.ویروس ها..تب.سردرد.پولیپ بینی.گلودرد.صرع.لارنژیت. فارنژیت‌ .سرمایی بودن . سینوزیت. پنومونی. اوتیت.برو نشیت.

سلامتی و بهداشتی و اموزشی

مهر 88
1 پست