بیماری های حنجره را دست کم نگیرید

در فصل سرما بخاطر کاهش توان دفاعی بدن کسانی که ناتوان تر هستند زود به بیماری مبتلا شده و آنرا به دیگران منتقل می کنند، در این بین بیماری های حنجره و گلو در بلژیک فراوان است.

لارنژیت به ورم حنجره گفته می شود که در صورت بروز تند (در چند روز) لارنژیت حاد نامیده می شود و در صورت بروز آرام (در چند هفته) به آن لارنژیت مزمن می گویند.

لارنژیت حاد با سرفه و درد گردن و تب وخشونت صدا خود را نشان می دهد. علت آن عفونت های ویروسی، بد کار کشیدن از حنجره در زمان گفتگو و آواز خواندن، استنشاق بخار و گازهای سمی یا داغ، خوردن مواد سوزاننده شیمیایی یا پریدن آنها به داخل حنجره، عفونت باکتریایی مثل استرپتوکوک و دیفتری و سل و قرار گرفتن در هوای خیلی سرد است.

درمان لارنژیت حاد
برای درمان لارنژیت حاد باید موارد زیر را رعایت کرد:
- استراحت در منزل با صحبت نکردن
- کاهش سخن گفتن حتی بصورت پچ پچ
- نوشیدن نوشیدنی های ترش و گرم
- مصرف فراوان آب
- دوری از دود سیگار
- استفاده از بخور و رطوبت کافی
- خوردن خلط آورها
- مصرف داروهای ضد درد
- درمان آنتی بیوتیکی بدستور پزشک

لارنژیت مزمن
لارنژیت مزمن خود را با سرفه، خشونت صدا و سستی و خستگی در صدا نشان می دهد.
علل آن شامل بدرازا کشیدن لارنژیت حاد، بدبکاربردن حنجره در هنگام گفتگو و آواز خواندن، سیگار کشیدن، سل، سیفلیس، سرطان می باشد.

لارنژیت مزمن با بیرون زدن چرک همراه است و درمان آن با نابودی علت و استراحت دادن به حنجره با حرف نزدن و آواز نخواندن ممکن می شود. در نوعی از لارنژیت مزمن که کوردیت پولیپوئید نامیده می شود، جراحی با لیزر مورد نیاز است.

همچنین کسانی که فریاد می کشند و به حنجره ی خود فشار می آورند نیز از بیماری های گلو، حنجره و تارهای صوتی زیر رنج می برند:
- لارنژیت حاد
- لارنژیت مزمن
- دانه های حنجره (گره آواز خوان)
- زخم های تماسی حنجره
- گرانولوم تارهای صوتی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۸